Almasy

Privacy

Privacy

Via de websites www.almasy.eu en shop.almasy.be van Almasy NV worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Almasy NV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en onze cookieverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookieverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites en bij het aanschaffen van producten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij jij daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld. Zo kun je bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen. Bij het bestellen van artikelen zullen wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden. Daarnaast kun je een account aanmaken op onze website. Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Wij verwerken de volgende gegevens van jou (gegevens die zijn verzameld via bovengenoemde wijze):

Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Voor- en achternaam
Geslacht
E-mailadres
Adresgegevens
Telefoonnummer
IP-adres
Aankoopgeschiedenis
Online klikgedrag

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • het aanschaffen van artikelen via de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
  • het afhandelen van je bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
  • het aanbieden van gepersonaliseerd productaanbod en content op de website onder andere op basis van jouw interesses en je aankoopgeschiedenis
  • het verzenden van gepersonaliseerde berichten op basis van onder andere jouw interesses en je aankoopgeschiedenis.
  • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
  • het verbeteren van onze dienstverlening, zowel online als offline.


Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren, met een maximum van 10 jaar na de laatste factuur.

E-mail

Wij kunnen je e-mails toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou opgevraagde diensten/producten. Zo worden je adresgegevens doorgegeven aan de diensten die je bestelling afleveren of technische partners die diensten leveren om jouw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien deze derden zich buiten de Europese Unie bevinden zorgen wij dat zij jouw gegevens volgens onze regels behandelen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. In onze cookieverklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn.

Profilering

Wij kunnen jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar combineren voor profilering. Dit doen wij door je persoonlijke gegevens te koppelen aan jouw andere gegevens, zoals online bestellingen, aankoopgeschiedenis en klikgedrag. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde blijven waarborgen en heb je het recht om aan te geven niet onderworpen te willen worden aan onze profilering.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en onze cookieverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen via onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer +32 (0)3 317 04 20 of via ons contactformulier.